(1)
Desensibilización a Rituximab En Paciente Con Proteinuria Persistente Secundaria a LES. Rev Alerg Mex 2023, 70 (3), 197. https://doi.org/10.29262/ram.v70i3.1288.