1.
Desensibilización a Rituximab en paciente con proteinuria persistente secundaria a LES. Rev Alerg Mex. 2023;70(3):197. doi:10.29262/ram.v70i3.1288